Sammen om løsninger - Hjørring Kommunes nye erhvervspolitik

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Hvis der ikke handles nu, kommer virksomhederne til at mangle både kompetencer og medarbejdere. Det er en stor udfordring, der kun kan løses, hvis alle hjælper til i fællesskab - at vi er ‘Sammen om løsninger’. Derfor er det titlen på Hjørring Kommunes nye erhvervspolitik, som et enigt byråd vedtog den 20. december 2023.

Erhvervspolitikken er udarbejdet i tæt samspil med en arbejdsgruppe med otte lokale virksomhedsledere. Netop den faldende arbejdsstyrke har fyldt meget i drøftelserne.

Der har været en utroligt god lydhørhed over for de input, vi som virksomheder er kommet med, og vi kan se klare aftryk i den færdige erhvervspolitik. Det gælder også den faldende arbejdsstyrke, som vi skal samarbejde om at håndtere, så vi som virksomheder har et godt rekrutteringsgrundlag fremadrettet, fortæller medstifter af Med24, Nils Træholt.

Anders Nielsen, direktør i installationsvirksomheden Lytzen, deler bekymringerne om den faldende arbejdsstyrke og nævner Ungegarantien som et vigtigt element i at sikre fremtidens arbejdsstyrke:

Alle virksomhederne skal tage ansvar, så vi får uddannet nogle unge mennesker, og på den måde får den arbejdskraft, vi efterspørger.

Med andre ord står både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og Hjørring Kommune over for en stor fælles opgave, når løsningerne nu skal findes.

Vi skal alle være fælles om at finde løsninger på problemet, uanset om det f.eks. handler om at få unge ind på arbejdsmarkedet eller gøre det attraktivt for seniorer at blive længere, siger Nils Træholt.

Erhvervspolitikken handler også om andet end arbejdsstyrken
Erhvervspolitikken skal sætte rammen for, hvordan Hjørring Kommune vil samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Der er formuleret fire principper for samarbejdet: Åbenhed, let adgang, samarbejde om fælles udfordringer og gennemsigtighed. Det er op til de enkelte afdelinger i Hjørring Kommune at sætte ord på, hvordan principperne vil blive efterlevet i dagligdagen.

Desuden beskriver erhvervspolitikken fem styrkepositioner i Hjørring kommune:

• Industri og grøn innovation

• Porten til Nordatlanten

• Turisme og handel

• Uddannelses- og administrationscenter

• Ungegarantien

Ambitionen er, at de fem styrkepositioner er pejlemærker for samarbejdet med virksomhederne – vi skal gøre mere af det, vi er gode til, og udnytte synergier ved at tænke styrkepositionerne sammen.

Formand for Arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsesudvalget Per Møller er taknemmelig over, at så mange gode kræfter har samarbejdet om at udarbejde den nye erhvervspolitik:

Tak til de otte erhvervsledere for en stor og dedikeret indsats i en grundig og stærk proces, og tak til Dansk Industri, Erhverv Hjørring og Erhvervsrådet for gode inputs. Og tillykke til os alle sammen med den nye erhvervspolitik.

 Læs mere om erhvervspolitikken her

Kilde: Hjørring Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.