Overvej om det er nu, gyllen skal ud på markerne

Foto: Hjørring Kommune.
dato

De sidste mange måneder er der kommet rigtig meget nedbør. Som landmand skal du derfor være særlig opmærksom på vandmættede, oversvømmede og skrånende arealer, inden der bringes gylle ud på dine arealer.

Du må ikke udbringe gylle, slam, biomasse, ensilage, handelsgødning eller restvand ud på arealer, der er vandmættede, frosne eller dækket af sne. Den vandmættede jord kan kendes ved, at den er vandfyldt selv flere timer efter, at det har regnet.

Gylle må ikke udbringes på marker, hvor der er fare for, at gyllen strømmer til søer eller vandløb, f.eks. ved regnskyl eller tøbrud. Sidstnævnte er især vigtigt at huske i perioder hvor jorden er overfladisk frosset. 

Selvom arealerne ikke direkte er vandmætte eller oversvømmet, kan der alligevel være forhold, der gør at udbringningen kan medføre problemer for miljøet.  

Er der en hældning på marken over 6° må man ikke udbringe gylle nærmere end 20 m til søer, fjorde og vandløb.

Se generelle regler om gylleudbringning

Kilde: Hjørring Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.