Nyt samarbejde mellem Aalborg Universitet og Hjørring Kommune skal løfte forskning og Ungegarantien

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet (AAU) og Hjørring Kommune har indgået aftale om evaluering af Ungegarantien, der er Hjørring Kommunes indsats i forhold til at få unge i uddannelse eller job. Aftalen løber til 2031, og målet er, at de løbende evalueringer skal bidrage til at udvikle og forbedre Ungegarantien.

Siden 2019 har Hjørring Kommune arbejdet på at løse udfordringer med ungdomsarbejdsløshed og begyndende tegn på manglende arbejdskraft. En afgørende brik i den forbindelse er Ungegarantien, der blandt andet omfatter et stærkt samarbejde mellem grundskolerne i kommunen og en række lokale virksomheder, der har forpligtet sig på at hjælpe de unge.

De seneste to år har forskere fra Institut for Kultur og Læring på AAU fulgt Ungegarantien og har netop indgået aftale om at fortsætte evalueringen frem til 2031.

- Det er vigtigt at indgå en aftale som denne, fordi den sikrer et langvarigt samlet billede af Ungegarantiens virkninger. Dette betyder, at kommunen kan rette blikket mod såvel processen som virkningen i forhold til specifikke indsatsområder og have mulighed for at følge de unge gennem alle årene, forklarer lektor Lars Bang Jensen fra Institut for Kultur og Læring, der er projektleder for AAU’s evaluering af projektet.

Fokus på grundskolen og overgangen til videre uddannelse 

Ungegarantien er en stor kommunal investering, der fra start har haft en bred politisk opbakning. En del af investeringen udmønter sig i nye funktioner og indsatser i og omkring grundskolen, og evalueringen af Ungegarantien fokuserer derfor på grundskolen og overgangen til videre uddannelse.

- Ungegarantien er hjerteblod for byrådet. Jeg har jo i mit eget virke som lærer været med til at omsætte de strategiske satsninger til praksis i klasseværelset – og jeg er stor fan, men vi har brug for at vide, om indsatserne virker efter hensigten, siger Gry Bruun Nielsen, som er formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune.

Årlige interviews og analyser

Evalueringen omfatter bl.a. årlige interviews med elever og fagprofessionelle i og rundt om grundskolen som bl.a. lærere, skoleledere og uddannelses- og erhvervsvejledere samt et fokus på organiseringen og prioriteringen af praktikkoordinatorerne og karrierelæringsvejlederne, der er nye funktioner i grundskolen i Hjørring Kommune.

- Det er afgørende for vores arbejde med den fortsatte implementering af Ungegarantien, at vi ikke alene forlader os på vores egen opfattelse af hvordan tingene går, men at nogen udefra kigger os efter i sømmene, siger Mette Lærke Bräuner, chef for Fritid, Udvikling og Administration, Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen i Hjørring Kommune.

Aftalen bidrager til at løfte forskningsområdet

Det bliver lektor Lars Bang Jensen og videnskabelig assistent Lea Høxbroe Højbjerg, der kommer til at lede evalueringen de kommende år i samarbejde med kollegaer fra forskningsgruppen Center for Uddannelsesforskning på Institut for Kultur og Læring.

- Det er sjældent, at et forskningssamarbejde strækker sig over så lang en periode, som det er tilfældet her, men vi er glade for, at det er lykkedes at indgå aftalen. Det vil give os et vigtigt indblik i en prioriteret indsats, hvilket også vil bidrage til at styrke vores øvrige forskning i, hvad der generelt kan løfte indsatsen i forhold til at få flere unge i uddannelse og job, understreger Keld Thorgård, institutleder ved Institut for Kultur og Læring på AAU.

Kilde: Hjørring Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.