Musikalsk og kreativt job i Tårs Sogn med fokus på børn og unge

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I Tårs sogn er der ca. 3.000 sognebørn. Tårs er en velfungerende landsby med et rigt og aktivt foreningsliv.

Der er stor tilvækst af børnefamilier til området. 

Tårs Kirke er en middelalder kirke, som er mere end 800 år gammel. Morild Kirke er lidt over 100 år gammel.

Der er stor aktivitet omkring kirken – der holdes mange arrangementer både for børn og voksne.

Der er god deltagelse ved kirkelige aktiviteter – f.eks. tirsdagscaféer, højskoleaftener, familie gudstjenester og

spaghettigudstjenester. Der er gudstjeneste på det lokale plejehjem hver 14. dag.

Vi ønsker at være en del af lokalsamfundet, og samarbejder gerne med andre organisationer og foreninger i  

sognet. Vi har et godt samarbejde med skolen, som er genbo til kirken og sognegården.

Menigheden vægter musik arbejde højt og der sættes stor pris på bl.a. korarbejdet.

Vi har et voksenkor, som ledes af organisten og medarbejderen vi søger, vil få ledelsen af Q-kor (unge kvinder),     

Børnekor og  Ungdomskor. Alle kor deltager aktivt i kirkelivet, hvilket bidrager til et godt socialt miljø og netværk.

 

   Arbejdsområderne vil være følgende:

 • Tilrettelægge og forestå undervisningen af juniorkonfirmander
 • Lede babysalmesang og kirkemusikalsk legestue
 • Udvikle kontakten til lokalområdet via de sociale medier mm.
 • Udvikle og igangsætte børne- og ungdomsaktiviteter
 • Varetage kontakten til skoler, institutioner, spejderne, frivillige
 • Medvirke ved familie- børne- og ungdomsgudstjenester i samarbejde med præsten
 • Engagere og motivere frivillige og varetage tovholderfunktionen for de frivillige ved kirken
 • Lede vores Q-kor, børnekor og ungdomskor
 • Synge til højmesser (primært som vikar for vores anden kirkesanger) samt til andre gudstjenester og kirkelige handlinger i kirke, kapel og plejehjem.  

 

   Vi forventer, at du:

 • Er fortrolig med kristendommen og har et vist kendskab til folkekirken – gerne

med kristendomskundskab på linjefagsniveau

 • Besidder musikalske og kreative evner
 • Har sans for kommunikation og formidling
 • Er god til at arbejde med børn og unge
 • Er udadvendt og imødekommende og vil indgå i det gode samarbejde, der er ved kirken
 • Brænder for korarbejde og kan fortsætte videreudviklingen af kirkens musikalske profil
 • Har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere, præst, menighedsråd og frivillige
 • Brænder for det kirkelige arbejde og har indsigt i og interesse for kirkens liv og vækst og som er indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

 

   Vi tilbyder:

 • en stillingen på 37 timer pr. uge, fra 1. august 2024 eller efter aftale
 • en stilling, hvor der er rum til at udvikle sig såvel personligt som fagligt
 • alsidige og interessante arbejdsopgaver
 • et velfungerende team omkring kirken og en aktiv menighed – en levende arbejdsplads med et godt samarbejdsmiljø, hvor vi gensidigt hjælper hinanden
 • gode moderne kontorfaciliteter i en nyombygget sognegård

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din                 hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 321.915,65 kr. – 426.538,37 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 338.011,93 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 35.368,33 kr. (nutidskroner).

 

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 338.011,93 kr. – 482.873,48 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er 354.106,97 kr.(nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 35.368,33 kr. (nutidskroner).

 

OK tillæg på 982,45 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.  

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.                                                    

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

  Formand for Menighedsrådet - Edith Kristine Vaihøj, Tlf.: 53 60 14 22

  Kontaktperson Menighedsrådet - Hanne Sort Rishøj, Tlf.: 41 14 91 04

 

  Ansøgningsfristen er tirsdag den 11. juni 2024 kl. 12.00

  Ansøgning med relevante bilag samt evt. referencer, sendes til

  Tårs Sogns Menighedsråd på mail: 8458fortrolig@SOGN.DK 

  Ansættelsessamtale og prøvesang forventes afholdt i uge 26 eller efter aftale.

 

  Der kan læses mere om sognet på www.taarssogn.dk

 

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hjørring Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

TÅRS KIRKE, Vrejlev Klostervej, 9830 Tårs

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6050497

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet