Landsbyforum på efterårsbesøg i Lønstrup

Foto: Hjørring Kommune. Landsbyforum på besøg i Lønstrup
dato

Landsbyforum holdt årets sidste møde i 2023 i Lønstrup.

Her tog en flok engagerede ildsjæle tog godt imod og fortalte om foreningslivet i byen og om de forskellige projekter og aktiviteter, som er på tegnebrættet eller allerede er i gang i Lønstrup.

Snakken gik bl.a. om, hvordan man bedst muligt understøtter og bakker op om lokale ildsjæles arbejde med at vedligeholde allerede eksisterende projekter og aktiviteter i landdistriktet med støtte fra vedligeholdelsespuljen.

Det kan fx være legepladser, mødesteder, grønne områder, stier m.v., som kan være med til at stimulere fællesskabet og bidrage til det gode hverdagsliv i landsbyerne.

Har I et projekt i dit lokalområde, som tænger til maling, reparation eller en mindre nyanskaffelse?

Så er vedligeholdelsespuljen måske en mulighed.

Læs mere om vedligeholdelsespuljen her

Du kan også kontakte din lokale repræsentant i Landsbyforum og høre nærmere.

Find Landsbyforum her

Landsbyforum holder 4 møder om året, og de afholdes alle i landdistriktet.

Til næste år går turen bl.a. til Ilbro.


https://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2023/nov/landsbyforum-paa-efteraarsbesoeg-i-loenstrup

Kilde: Hjørring Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.