Hjørring Kommune overdrager affaldsindsamling og genbrugspladser til Nordværk

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Hjørring Kommune har fra 1. januar 2024 overdraget affaldsområdet til Nordværk I/S på baggrund af en politisk beslutning i Folketinget i august 2022.

Det betyder, at alle affaldsrelaterede aktiviteter bliver samlet i Nordværk. Affaldsplanlægning forbliver dog i Hjørring Kommune.

Hvad betyder ændringerne for dig?
Du vil som udgangspunkt ikke opleve den store ændring i forhold til din affaldstømning. Du vil fortsat få tømt dit affald, præcis som du plejer.

Kommunikationen med dig
På kommunikationsfronten har vi aftalt en overgangsperiode med Nordværk, der løber ind i 2024.

Har du affaldsrelaterede spørgsmål skal du kontakte Nordværk på tlf. 98 15 65 66 eller på e-mail hjoerring@nordvaerk.dk

Mens Nordværk opbygger deres nye hjemmeside, vil du fortsat kunne finde affaldsrelaterede information på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Læs mere om affald og sortering

Driftsforstyrrelser i forbindelse med snevejr
Affaldsindsamlingen er aflyst på grund af snevejret i dag den 4. januar. Dog med undtagelse af nedgravede containere, der vil blive tømt som normalt. Berørte kunder får besked via sms.

Ekstra affald kan stilles frem i en klar sæk ved beholderen ved næste ordinære tømning.

Alle genbrugspladser i Hjørring Kommune er åbne som normalt.

Du kan finde løbende opdateringer om driften af affaldsindsamling og genbrugspladser på Nordværks hjemmeside 

Læs seneste opdatering på Nordværks hjemmeside

Kilde: Hjørring Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.