Hjørring Kommune lancerer ny handletank for konkret klimahandling

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Kortere vej fra tanke til klimahandling

Den 10. juni 2024 blev en ny klimahandletank lanceret i Hjørring Kommune. Initiativet har til formål at omsætte gode tanker til konkrete handlinger som led i kommunens klimarejse.

Lanceringen tiltrak prominente gæster som kok og iværksætter Claus Meyer, professor Sebastian Mernild, professor Michael Bang Petersen og stifter af Navigating360 Erik Rasmussen. Desuden deltog både Hjørring Kommunes Klimapartnere og medlemmer af Hjørring Byråd i begivenheden.

Handletankens overordnede formål er at fremme klimahandling gennem samarbejde mellem forskernetværket Navigating360, Hjørring Kommunes Klimapartnere og Hjørring Kommune. Kommunen stiller sig til rådighed for forskning og dialog om grøn omstilling, mens Navigating360 bidrager med viden, sparring og lokalt engagement.

En række eksperter er involveret i handletanken, herunder professor Katherine Richardson, professor Bente Halkier, professor emeritus Steen Hildebrandt og professor Ida Engholm. Deres bidrag vil være med til at gøre handletanken til et eksperimentarium for klimahandling med fokus på netværk, ny viden og samarbejdsrelationer.

Hjørring Kommune er valgt som hjemsted for handletanken, da kommunen allerede er godt på vej med konkrete tiltag inden for klimaomstillingen. Kommunen ønsker at skabe en reel grøn omstilling med involvering af alle parter.

Dialogen mellem borgere, virksomheder og kommunen anses som afgørende for handletankens succes. Der er forhåbninger om, at de positive erfaringer fra Hjørring kan inspirere andre steder til lignende initiativer.

Erik Rasmussen fra Navigating360 understreger, at samarbejde er nøglen til succes. Torben Farum, formand for LandboNord, pointerer desuden, at landbruget spiller en væsentlig rolle i løsningen af klimaudfordringerne.

Modsat en tænketank, hvor fokus er på overvejelser og idéer, er handletankens mission at handle og løse konkrete klimaudfordringer. Sammen med 40 klimapartnere arbejder kommunen målrettet mod dette formål.

Første tema, som handletanken vil fokusere på, er fødevarer, hvilket vil blive efterfulgt af temaer som genbrug og cirkulær økonomi. Fremtidige arrangementer til efteråret vil involvere borgerne, eksempelvis med spis-sammenarrangementer, hvor klimavenlig mad er i centrum.

Endelig forventes det, at klimapartnerne vil tage initiativ til nye handlinger både i eget regi og i samarbejde med andre partnere, alt sammen for at styrke den kollektive indsats for klimaet.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/jun/kortere-vej-fra-tanke-til-klimahandling

Kilde: Hjørring Kommune