Hjørring Kommune lancerer digital hjælp til børn og unge og kickstarter landsdækkende oplysningskampagne

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Ny digital indgang for børn og unge i Hjørring Kommune og landsdækkende oplysningskampagne

Hjørring Kommune tager et vigtigt skridt fremad med oprettelsen af en ny digital indgang på deres hjemmeside. Denne indgang er målrettet børn og unge op til 18 år, som har det svært. Formålet med denne nye indgang er at gøre det nemmere for målgruppen at finde frem til den nødvendige hjælp og support. Hjemmesiden er designet til at være brugervenlig med et imødekommende sprog og en intuitiv navigation, hvor børn og unge blandt andet kan finde kontaktoplysninger til voksne, der kan hjælpe dem.

Børne- og Ungerådgiverne kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00, samt fredag fra kl. 8.00 til 14.00. Dette kan ske enten via telefonisk henvendelse på nummer 72 33 35 31 eller via beskeder ved at sende 'BF' til 1910. Dette initiativ er en direkte følge af kravene i Barnets Lov, der pr. 1. april 2024 forpligter alle danske kommuner til at have en sådan digital indgang klar på deres hjemmesider.

Parallel hermed sætter Social- og Boligstyrelsen gang i en oplysningskampagne, der løber fra april til september 2024. Denne kampagne sigter mod at informere børn og unge om de nye digitale indgange, som findes i kommunerne. I et forsøg på at nå bredt ud til målgruppen, vil kampagnen gøre brug af populære platforme såsom YouTube, Twitch og Instagram, samt samarbejde med influenter, der appellerer til den unge målgruppe.

Disse initiativer er et klart signal om samfundets forpligtelse til at gøre det lettere for børn og unge at søge hjælp, når de har brug for det. Hjørring Kommune og Social- og Boligstyrelsen arbejder tilsyneladende hånd i hånd for at sikre, at informationen om disse vital ressourcer når ud til dem, der har mest brug for dem.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/apr/ny-digital-indgang-skal-goere-det-nemmere-for-boern-og-unge-at-finde-vej-til-hjaelp-

Kilde: Hjørring Kommune